Klinické zkušenosti s gefitinibem v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Jitka Hausnerová1
MUDr. Mojmír Moulis1
Mgr. Blanka Robešová, CSc.2
Mgr. Michaela Bajerová2
Ing. Dana Dvořáková, CSc.2
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
1 Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN, Brno
2 Interní hematoonkologická klinika – Centrum molekulární biologie a genové terapie LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: NSCLC, gefitinib, mutace EGFR

Souhrn

Gefitinib je určen pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s aktivačními mutacemi tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor. Pracoviště autorky má vlastní zkušenosti s léčbou gefitinibem již od roku 2002. U všech nemocných byl gefitinib velmi dobře snášen, bez nutnosti přerušovat léčbu či snižovat dávky. Klinické zlepšení (zmírnění symptomů nádorového onemocnění) předcházelo léčebnou odpověď zdokumentovanou zobrazovacími metodami. U 5 ze 7 nemocných léčba nadále pokračuje a trvá až 10 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky