Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Bohdan Kadlec
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: NSCLC, erlotinib, léčba 1. linie, studie EURTAC

Souhrn

Účinnost a bezpečnost erlotinibu v 1. linii léčby pokročilého NSCLC s prokázanou aktivační mutací EGFR u evropských pacientů bílé rasy hodnotila studie EURTAC. Přežití bez progrese bylo 9,7 měsíce u nemocných léčených erlotinibem vs. 5,2 měsíce u pacientů léčených chemoterapií. Četnost odpovědí byla významně vyšší v ramenu s erlotinibem, 58 % vs. 15 % u pacientů léčených chemoterapií (p < 0,0001). Medián celkového přežití byl 22,9 měsíce u pacientů léčených erlotinibem a 18,8 měsíce při chemoterapii. Nežádoucí účinky stupně 3–4 se vyskytly u 45 % pacientů léčených erlotinibem a 81 % pacientů léčených chemoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky