Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), udržovací léčba, pemetrexed

Souhrn

Přibližně u 50 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) dochází k progresi do dvou měsíců od ukončení léčby a více než třetina je v době progrese v takovém stavu, že nedostane šanci na 2. linii léčby. V této situaci je zapotřebí hledat nový koncept terapie. Již několik let je věnována pozornost udržovací (maintenance) léčbě. Příznivý vliv na přežití a přežití bez progrese onemocnění byl prokázán i u pemetrexedu. Na základě výsledků studií uvedených v tomto článku je patrné, že pokračovací udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u NSCLC má vliv na přežití při nízké toxicitě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky