Pemetrexed vs. placebo v udržovací léčbě pacientů s pokročilým non-skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PARAMOUNT

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Onkologie

Souhrn

Pemetrexed je protinádorově působící látka narušující metabolické procesy, jež jsou nezbytné pro replikaci buněk. Inhibuje thymidylátsyntázu, dihydrofolátreduktázu a glycinamid ribonukleotid formyltransferázu, tedy enzymy závislé na folátu, které jsou klíčové pro biosyntézu thymidinu a purinových nukleotidů.

V kombinaci s cisplatinou je pemetrexed indikován v 1. linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím non-skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). V monoterapii je indikován ve 2. linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím non-skvamózním NSCLC a v udržovací léčbě pacientů, u kterých po chemoterapii založené na platině nedošlo k bezprostřední progresi onemocnění. V kombinaci s cisplatinou je pemetrexed schválen také v 1. linii léčby pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky