Bezpečnost a účinnost prodloužené léčby eltrombopagem u dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií – studie EXTEND

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Eltrombopag je perorálně podávaný nepeptidový agonista trombopoetinového receptoru schválený k terapii dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií (ITP) po splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům léčby (např. kortikosteroidy, imunoglobuliny). Dle SPC lze podání eltrombopagu zvážit taktéž u dospělých pacientů bez splenektomie, u nichž je chirurgický výkon kontraindikován.

V šestitýdenních placebem kontrolovaných studiích TRA100773A3 a TRA100773B4 a v šestiměsíční studii TRA102537 (RAISE)5 bylo prokázáno, že eltrombopag je bezpečný a účinný s ohledem na zvyšování počtu trombocytů (TC) a snižování výskytu krvácivých příhod u již léčených pacientů s chronickou ITP. Zatím však nebylo zjištěno, jaká je jeho účinnost a bezpečnost v dlouhodobém časovém horizontu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky