Využití plicní CT angiografie v diagnostice invazivních mykotických onemocnění u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Invazivní mykotická onemocnění (IMD – invasive mold diseases), především IMD způsobená Aspergillus spp., jsou významnou příčinou morbidity a mortality neutropenických a imunokompromitovaných pacientů. Invazivní diagnostické metody, které by spolehlivě a rychle prokázaly etiologické agens, u těchto nemocných často nelze použít; využívají se proto nepřímé metody (např. detekce sérového galaktomannanu), které však nejsou vždy dostatečně senzitivní a specifické. Totéž platí pro HR CT (highresolution computed tomography) – pomocí tohoto vyšetření lze sice časněji detekovat plicní infiltráty naznačující IMD, avšak ani typické „halo sign" (ložisko hemoragických infarktů způsobených obturací cév hyfami obklopené lemem koagulační nekrózy) není pro diagnózu IMD patognomonické.

Z tohoto hlediska jsou zajímavé výsledky nedávno provedené malé studie, které ukázaly, že v diagnostice IMD by mohla být cenným nástrojem plicní CT angiografie (CTPA – computed tomographic pulmonary angiography).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky