Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trabectedin (T) je antineoplastická látka, která se kovalentně váže v místě malého žlábku (minor groove) DNA. Dochází tím k ovlivnění transkripce, k zastavení buněčného cyklu a k buněčné smrti. Trabectedin je registrován v léčbě pokročilých sarkomů měkkých tkání po selhání léčby antracykliny nebo ifosfamidem, v kombinaci s pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) je dále indikován k léčbě pacientek s relabujícím ovariálním karcinomem citlivým vůči platině.

Ve studii Monka a spol. ve 2. linii léčby pacientek s relabujícím ovariálním karcinomem bylo při aplikaci T + PLD ve srovnání se samotným PLD zaznamenáno signifikantní prodloužení přežití bez progrese (PFS) (7,3 vs. 5,8 měsíce; HR: 0,79; 95% CI: 0,65–0,96; p = 0,0190) a zvýšení četnosti léčebných odpovědí (ORR) (27,6 % vs. 18,8 %; p = 0,0080). Zde jsou prezentovány výsledky této studie, jež se týkají dlouhodobého přežívání pacientek.

Komentář ke studii

MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky