Kvalita života pacientů s pokročilým renálním karcinomem léčených pazopanibem ve srovnání s placebem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom ledviny (RCC) je nejčastějším maligním nádorem ledviny, přičemž u 30 % nemocných bývá diagnostikován až v metastatickém stadiu. Léčba interleukinem-2 (IL-2) a interferonem-α (IFN-α), považovaná donedávna za standard terapie, je spojena s významnými nežádoucími účinky, které nepříznivě ovlivňují kvalitu života (QoL) pacientů. Do klinické praxe byly v poslední době zavedeny také biologické léky a zdá se, že jejich aplikace je spojena s lepší QoL pacientů ve srovnání s terapií IL-2 či IFN-α.

Pazopanib je tyrosinkinázový inhibitor s malou molekulou zaměřený především proti VEGFR, PDGFR a c-KIT. V randomizované dvojitě zaslepené studii III. fáze (VEG105192) bylo při léčbě pazopanibem ve srovnání s placebem dosaženo prodloužení přežití bez progrese (PFS) (9,2 vs. 4,2 měsíce; HR: 0,46; p < 0,0001) a vyšší celkové četnosti léčebných odpovědí (ORR) (30 % vs. 3 %, p < 0,001); podávání pazopanibu, jež bylo provázeno výskytem některých nežádoucích účinků, přitom nebylo spojeno s klinicky významným zhoršením QoL pacientů.2

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky