Vinorelbin versus paclitaxel u pokročilé formy NSCLC

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Porovnání účinku dvou dnes široce používaných cytostatik s obdobným mechanismem působení, paclitaxelu a vinorelbinu, bylo cílem recentní klinické studie u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s výkonnostním stavem 2 (n = 74). Parciální odpověď byla zaznamenána u 6 % nemocných léčených vinorelbinem (95% CI: 0,7−18,7) a 13 % léčených paclitaxelem (95% CI: 4,4−28,1); stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 14 % (95%: CI: 4,7−29,5), respektive 18 % (95% CI: 7,7−34,3). Uvedené rozdíly mezi oběma přístupy však nebyly klinicky relevantní, s výjimkou zlepšení chuti k jídlu při aplikaci paclitaxelu (p = 0,01); v jeho neprospěch však naopak hovoří výraznější alopecie (p = 0,008). Rovněž medián přežití nedosáhl mezi oběma skupinami statisticky významného rozdílu: 3,1 měsíce (95% CI: 2,2−4,0) u vinorelbinu a 5,1 měsíce (95% CI: 2,7−7,6) u paclitaxelu (p = 0,95).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky