Interferon-α2b v léčbě karcinomu jater

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem zhodnocení vlivu adjuvantně podaného interferonu- α2b (IFN-α2b) na přežívání bez progrese u pacientů s hepatocelulárním karcinomem souvisejícím s virem hepatitidy byla provedena randomizovaná klinická studie, ve které byl nemocným po kurativní resekci karcinomu podáván po dobu 53 týdnů adjuvantně IFN-α2b, nebo byla prováděna pouze observace (n = 268; 80 % nemocných bylo HBsAg-pozitivních). Při mediánu sledování 63,8 měsíce byla rekurence tumoru zjištěna u 57,5 % nemocných a 31,3 % zemřelo. Pětiletého přežití bez progrese tak bylo dosaženo u 44,2 % nemocných. Medián tohoto ukazatele se však mezi oběma rameny studie významněji nelišil (p = 0,828). Adjuvantní podávání interferonu bylo navíc provázeno častějším výskytem leukopenie a trombocytopenie. Pozorované potlačení virové replikace během jeho aplikace bylo pouze dočasné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky