Dasatinib v léčbě karcinomu prostaty: studie GETUG 12

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Třebaže v České republice je dasatinib schválen výhradně k léčbě leukemie, ve studii GETUG 12 byla nyní zjišťována jeho účinnost u mužů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci. V 1. fázi testování byl dasatinib v dávkách 50−120 mg 1x denně podáván současně s docetaxelem 60−75 mg/m2 každých 21 dnů celkem 16 nemocným. Ve 2. fázi dalších 30 mužů ve stejném intervalu dostalo dasatinib 100 mg 1x denně + docetaxel 75 mg/m2. Obecně byla tato léčba dobře snášena: u 28 % pacientů se objevily nežádoucí účinky stupně 3–4, nebyly zaznamenány žádné lékové interakce. Trvalý 50% pokles PSA byl zaznamenán u 57 %, parciální odpovědi bylo dosaženo u 60 % a vymizení lézí na skeletu u 30 % hodnocených osob. Zaznamenán byl rovněž pokles N-telopeptidu v moči i kostní alkalické fosfatázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky