Bevacizumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Bevacizumab a antimetabolity capecitabin a gemcitabin přidané k léčbě taxany poskytují přínos u žen s metastazujícím karcinomem prsu. V randomizované studii právě publikované v časopise New England Journal of Medicine byly ženám s HER2-negativním karcinomem prsu (n = 1 206) podávány neoadjuvantně docetaxel, docetaxel + capecitabin či docetaxel + gemcitabin, přičemž ve všech případech byly následně podány 4 cykly kombinace doxorubicinu a cyklofosfamidu. Současně byly nemocné randomizovány k léčbě bevacizumabem (15 mg/kg) po dobu prvních šesti cyklů chemoterapie. Přidání capecitabinu či gemcitabinu k docetaxelu nevedlo k signifikantnímu zvýšení procenta dosažení kompletní odpovědi ve srovnání s docetaxelem samotným (p = 0,69), bevacizumab však tuto odpověď signifikantně zvýšil (34,5 % vs. 28,2 %; p = 0,02).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky