Význam adiponektinu při léčbě tamoxifenem či fenretinidem u karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Adipokiny jsou často zmiňovány v souvislosti s obezitou či inzulinovou rezistencí, nicméně v poslední době je popisován rovněž jejich vztah ke karcinomu prsu a jeho prognóze. Autoři recentní studie proto sledovali vztah mezi lipidogramem, IGF-1, glukózou, inzulinem a inzulinovou senzitivitou (vyjadřovanou pomocí indexu HOMA), leptinem, adiponektinem a jejich vzájemným poměrem v souboru 235 premenopauzálních žen s karcinomem prsu, které byly léčeny v rozmezí dvou let tamoxifenem, fenretinidem, jejich kombinací, nebo placebem. Zatímco hladina adiponektinu přímo korelovala s mammografickým nálezem, nepřímý vztah byl zjištěn u leptinu, poměru leptin/adiponektin, BMI a indexu HOMA. Nízké hladiny adiponektinu byly spojeny s anamnézou intraepiteliální neoplazie či pT1mic/pT1a, karcinomem prsu a vyšším rizikem druhotné neoplazie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky