Kombinace docetaxelu s estramustinem u lokalizovaného karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace docetaxelu s estramustinem (DE) u vysoce rizikového lokalizovaného karcinomu prostaty může být bezpečně a s výhodou podávána se standardní androgen-deprivační léčbou (ADT). Vyplývá to z přímého srovnání, ve kterém byla nemocným podávána ADT samostatně, nebo právě v kombinaci s DE (4 cykly docetaxelu v dávce 70 mg/m2/3 týdny + estramustin 10 mg/kg/dny 1−5); do studie bylo zařazeno 413 pacientů. V podskupině léčené chemoterapií bylo dosaženo významně vyšší odpovědi PSA ve srovnání s ADT samotnou (34 % vs. 15 % nemocných; p < 0,0001). Febrilní neutropenie se objevila jen ve 2 % případů. Kombinovaná léčba byla provázena i významně nižším výskytem návalů horka (2 % vs. 22 %; p < 0,001). Vlastní chemoterapie sice ve 3. měsíci nepříznivě ovlivňovala kvalitu života, ovšem s odstupem jednoho roku již rozdíl mezi oběma rameny studie nebyl statisticky významný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky