Statiny jako budoucí cytostatika?

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Statiny, v současné době nejužívanější hypolipidemika, mohou mít přínos u pacientů s nádorovým onemocněním. Na podobné účinky, jiné než hypolipidemizující, přitom odborníci upozorňují již řadu let. Nyní byla možná souvislost hodnocena ve velmi rozsáhlé studii, do níž bylo zahrnuto 80 782 žen a 37 869 mužů, sledovaných po dobu 14, respektive 16 let. Během tohoto období bylo zaznamenáno 277 případů karcinomu ledviny (u 164 žen a 113 mužů). Analýza výskytu mezi pacienty užívajícími statiny a těmi, kteří statiny léčeni nebyli, ukázala nižší relativní riziko tohoto typu karcinomu u žen (RR: 0,68; 95% CI: 0,46−1,00), a naopak mírně zvýšené riziko u mužů 1,17 (95% CI: 0,75−1,82). Autoři studie však svá zjištění označují za klinicky nesignifikantní, s výjimkou významného snížení rizika u žen bez anamnézy hypertenze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky