Význam blokády endotelinu u karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Atrasentan je zástupce lékové skupiny sentanů uvedené do klinické praxe teprve nedávno. Sentany působí jako kompetitivní antagonisté endotelinu, a právě endotelinový systém je významný pro růst nádorových buněk. V I. fázi klinického hodnocení byla proto účinnost atrasentanu testována v kombinaci s interferonem-α u dosud neléčených nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny. Medián celkového přežití při dávce atrasentanu 10 mg (n = 32) činil 17,3 měsíce; u jednoho pacienta bylo dosaženo parciální odpovědi trvající 14,3 měsíce. Následnou analýzou bylo dále zjištěno, že výraznější přínos měla léčba u osob s nižší koncentrací vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), o čemž ostatně svědčí medián celkového přežití 22,2 vs. 2,2 měsíce u osob s vyššími koncentracemi VEGF.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky