Entinostat: nadějný přístup v léčbě solidních nádorů

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V preklinických experimentech je opakovaně poukazováno na význam aktivity histonových deacetyláz (HDAC) pro odpověď nádorů na podávanou cytostatickou léčbu. Nyní proto byla hodnocena především bezpečnost a snášenlivost inhibitoru HDAC entinostatu, podávaného společně s kyselinou 13-cis- -retinovou (CRA), u nemocných s pokročilým solidním nádorem (n = 19). K nejvýznamnějším nežádoucím účinkům při překročení maximální tolerované dávky patřily hyponatremie, neutropenie a anemie. Při léčbě entinostatem a CRA bylo zaznamenáno prodloužení doby, po kterou byli pacienti ve stabilizovaném stavu, přičemž tohoto účinku bylo dosaženo nejen u pacientů s karcinomem prostaty, ale též u nemocných s karcinomem pankreatu a ledviny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky