Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum – mechanismus účinku a klinické důsledky

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. *
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika FN, Brno
* Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: agomelatin, antidepresiva, melatonin, serotonin, katecholaminy, cirkadiánní rytmy

Souhrn

Agomelatin je antidepresivum s novým mechanismem účinku, působící primárně jako agonista melatoninových receptorů MT-1 a MT-2 a antagonista serotoninových receptorů 5-HT2C. Článek se zaměřuje na noradrenalinové/ dopaminové působení agomelatinu a jeho účinky v animálních a klinických studiích, kromě vlastního antidepresivního působení. Díky augmentaci noradrenalinové a dopaminové neurotransmise agomelatin posiluje pozitivní emoce a afekty u nemocných s depresí a redukuje negativní emoce, přičemž nevyvolává emoční oploštělost, pozorovanou po léčbě SSRI. Blokáda serotoninových receptorů 5-HT2C a částečně i agonizace melatoninových receptorů MT-1 a MT-2 vysvětluje anxiolytické účinky agomelatinu. Antagonizace receptorů 5-HT2C nepřímo aktivuje dopaminovou neurotransmisi, což má za následek zlepšení anhedonie. Agonizace melatoninových receptorů MT-1 a MT-2 vede k synchronizaci cirkadiánních rytmů, spánku a bdělosti, lokomotorické aktivity a tělesné teploty. Agomelatin u depresivních pacientů upravuje spánek a na rozdíl od antidepresiv ze skupiny SSRI nenarušuje spánkovou architekturu. Blokáda receptorů 5-HT2C zvyšuje zastoupení pomalovlnného non-REM spánku, aniž by však agomelatin vyvolával ranní nebo denní ospalost. Farmakodynamické vlastnosti agomelatinu jsou pravděpodobně zodpovědné za nízkou frekvenci sexuálních dysfunkcí, jež jsou běžně pozorovaným příznakem deprese i vedlejším účinkem ostatních antidepresiv. Neuroprotektivní účinky a neurogeneze po podání agomelatinu byly zaznamenány zatím pouze ve studiích na zvířatech. Porozumění mechanismu účinku agomelatinu může pomoci při cílené indikaci léku v terapii depresivní poruchy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky