Pregabalin – nově dostupné anxiolytikum pro léčbu generalizované úzkostné poruchy

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika FN, Brno
Klíčová slova: pregabalin, generalizovaná úzkostná porucha, přehled

Souhrn

Pregabalin je charakterizován novým mechanismem účinku, tj. modulací α2δ podjednotky napěťově řízených kalciových kanálů na presynaptických neuronech. V léčbě generalizované úzkostné poruchy v sedmi dvojitě zaslepených randomizovaných studiích byl účinnější než placebo a obdobně účinný jako benzodiazepiny a venlafaxin. Nástup účinku pregabalinu byl rychlejší než venlafaxinu. Pregabalin redukoval psychické i somatické příznaky úzkosti, subdepresivní symptomy, byl účinný v prevenci relapsů a upravoval narušené sociální funkce. Prokázal anxiolytické působení i u nemocných rezistentních k antidepresivům. Přerušení léčby pro nežádoucí účinky bylo méně časté než při podávání benzodiazepinů a venlafaxinu. Riziko abúzu/ závislosti bylo nižší než po benzodiazepinech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky