Optimalizace léčby inhibitory cholinesteráz u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Psychiatrické centrum Praha a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: Alzheimerova choroba, farmakoterapie, inhibitory cholinesteráz

Souhrn

Inhibitory cholinesteráz (IChE) jsou obecně používány jako symptomatické léky první volby u pacientů s lehkou až středně těžkou Alzheimerovou chorobou (AD). Jejich podávání může zlepšovat některé symptomy, dočasně stabilizovat úbytek kognitivních funkcí a oddalovat progresi nemoci. I přes znatelný pokrok ve výzkumu a léčbě AD je však tato nemoc často diagnostikována pozdě a mnoho pacientů nadále zůstává bez adekvátní léčby. Navíc i u pacientů léčených IChE lze často pozorovat užívání nižších dávek, než je obecně doporučováno. Důležitým faktorem terapie je také dlouhodobé setrvání na léčbě, které odráží vzájemnou rovnováhu mezi její účinností a snášenlivostí. Článek podává přehled optimálních principů léčby IChE z hlediska počáteční strategie, terapeutických dávek, délky léčby a možnosti eliminace nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky