Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění charakterizované vznikem demyelinizačních ložisek a ztrátou axonů v centrálním nervovém systému, což vede k progresivnímu neurologickému postižení. V léčbě RS se využívají převážně léky modifikující průběh nemoci (DMD – disease-modifying drugs), mezi něž patří imunomodulancia interferon-β (IFNβ) a glatiramer acetát (GA), považovaná za léky první volby, a dále imunosupresiva mitoxantron a natalizumab, která jsou doporučována při progresi na prvoliniové léčbě.

Přípravky obsahující IFNβ byly porovnávány v několika přímých srovnávacích studiích. Studie EVIDENCE ukázala, že IFNβ-1a v dávce 30 μg 1x týdně i. m. je méně účinný než IFNβ-1a v dávce 44 μg 3x týdně s. c., co se týče podílu pacientů bez relapsu po 24 a 48 týdnech léčby. IFNβ-1a v dávce 30 μg 1x týdně i. m. měl také menší klinickou účinnost než IFNβ-1b v dávce 250 μg obden s. c. ve studii INCOMIN. V jiné studii bylo zjištěno, že IFNβ-1b v dávce 250 μg obden s. c. nebyl klinicky účinnější než IFNβ-1a v dávce 22 μg 1x týdně s. c. (tedy v dávce, která je nejen nižší, ale i podávaná méně často ve srovnání se standardním dávkováním subkutánního IFNβ-1a). Pacienti mohou mít prospěch ze změny za jiný typ IFNβ, pokud stávající léčba není dostatečně účinná nebo je provázena výskytem nežádoucích účinků. Dalším faktorem ovlivňujícím rozhodnutí o změně léčby v 1. linii může být dávkovací režim. Prospěšnost změny léčby je také podpořena výsledky další studie, kde došlo k poklesu počtu relapsů u pacientů, jejichž léčba byla změněna z IFNβ-1a v dávce 30 μg 1x týdně i. m. na IFNβ-1a v dávce 44 μg 3x týdně s. c. Důležitým aspektem pro nastavení optimální léčebné strategie je zhodnocení, zda je daný pacient potenciálním kandidátem na úpravu léčby.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky