Léčba chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Téma čísla, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Anna Panovská
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie, prognostické faktory, chemoimunoterapie, allogenní transplantace

Souhrn

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) se za posledních 10 let dramaticky změnila. Značné úsilí je směrováno k tomu, aby byli nemocní lépe indikováni k terapii a aby byla lépe předpovídána jejich léčebná odpověď. Bylo také dosaženo toho, že léčebná intervence může změnit přirozený průběh nemoci. Léčba 1. linie režimem FCR (fludarabin + cyklofosfamid + rituximab) prodlužuje celkové přežití nemocných s CLL. Kromě toho se v řadě klinických studií zkoušejí nové léky a léčebné kombinace. V článku jsou představeny klinické charakteristiky CLL, diagnostika nemoci, její prognostické znaky a přehled současných léčebných možností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky