Eculizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.*
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha
* Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Klíčová slova: eculizumab, paroxysmální noční hemoglobinurie, atypický hemolyticko-uremický syndrom

Souhrn

Eculizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti složce komplementu C5, jehož blokádou zabraňuje komplementem zprostředkované hemolýze u nemocných s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH). Klinické studie prokázaly, že léčba eculizumabem u pacientů s PNH vedla k zásadnímu poklesu počtu hemolytických epizod, úpravě anemie, poklesu potřeby transfuzí, poklesu hemoglobinurie, ke zlepšení renálních funkcí, ke snížení incidence trombotických komplikací, k poklesu plicní hypertenze a k významnému zlepšení kvality života a přežití. Stejným mechanismem eculizumab blokuje aktivaci terminálního komplexu komplementu a následnou komplementem zprostředkovanou trombotickou mikroangiopatii u pacientů s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky