Rituximab – patnáct let úspěšné mise v léčbě maligních lymfomů

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Téma čísla, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
MUDr. Renata Urbanová
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: maligní lymfomy, antigen CD20, monoklonální protilátka, rituximab, chemoterapie, udržovací léčba, farmakoekonomika

Souhrn

Rituximab, chimerická myší/lidská monoklonální protilátka proti antigenu CD20, se před 15 lety stal první oficiálně schválenou monoklonální protilátkou pro standardní protinádorovou léčbu v onkologii. Jeho komplexní mechanismus účinku, který jej odlišuje od klasických cytostatik, léčebná účinnost a příznivý profil toxicity z něj činí nepostradatelný léčebný přípravek u CD20-pozitivních maligních lymfomů. Studie II. a III. fáze potvrdily, že rituximab ve spojení s chemoterapií vede ke zlepšení léčebných odpovědí, prodloužení přežití bez progrese onemocnění a k nárůstu celkového přežití u pacientů s difuzním B-velkobuněčným lymfomem, folikulárním lymfomem, lymfomem z plášťových buněk a chronickou lymfocytární leukemií, stejně tak jako u dalších, méně častých typů nádorů z B-lymfocytů. U folikulárního lymfomu zaznamenal rituximab úspěch v udržovací terapii po předchozí úspěšné imunochemoterapii, když významně prodloužil dobu do relapsu a progrese choroby. Rituximab je účinným biologickým lékem, který má také velmi příznivý farmakoekonomický profil ve všech svých hlavních léčebných indikacích. Zmíněné vlastnosti dělají z rituximabu ojedinělý lék moderní protinádorové terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky