Dasatinib u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie rezistentních vůči imatinibu nebo imatinib nesnášejících – výsledky z reálné praxe vs. data z klinických studií

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Hana Klamová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn

Zavedení tyrosinkinázového inhibitoru (TKI) imatinibu do léčby chronické myeloidní leukemie (CML) zcela zásadním způsobem změnilo přirozený průběh onemocnění i jeho prognózu. Imatinib výrazně zvýšil pravděpodobnost dlouhodobějšího přežívání nemocných a zlepšil také kvalitu jejich života. Nicméně i přes jeho vysokou účinnost ve všech stadiích nemoci však existuje skupina nemocných, kteří jsou vůči němu rezistentní nebo jej nesnášejí, a tato léčba u nich proto není dostatečně účinná. Dasatinib, od imatinibu strukturálně odlišný první multikinázový inhibitor druhé generace, in vitro 325krát účinnější než imatinib v inhibici nemutované kinázy BCR-ABL a 16krát účinnější než nilotinib, byl registrován v zemích EU a také v České republice v listopadu roku 2006.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky