Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Akutní myeloidní leukemie (AML), charakterizovaná nekontrolovanou proliferací myeloidních progenitorů, je nejčastějším typem akutní leukemie u dospělých. Medián věku nemocných v době stanovení diagnózy je 65 let a dvě třetiny nově diagnostikovaných pacientů s AML jsou ve věku ≥ 60 let. AML u starších pacientů je přitom specifickou jednotkou, odlišnou od AML u mladších dospělých – u seniorů bývá AML provázena nižším počtem leukocytů a nižším zastoupením blastů v periferní krvi. Často se u nich jedná o sekundární AML, vzniklou na podkladě předchozí chemoterapie pro maligní onemocnění nebo progrese preexistujícího hematologického onemocnění (např. myelodysplastického syndromu [MDS]), která bývá rezistentní k léčbě. Starší pacienti s AML mívají také vyšší výskyt komorbidit, horší výkonnostní stav (PS) a cytogenetické abnormality spojené s nepříznivou prognózou. Tyto charakteristiky zvyšují riziko toxicity léčby i mortalitu a vedou často k neuspokojivým terapeutickým výsledkům.

V klinické praxi jsou tak doporučované intenzivní režimy chemoterapie pro tyto nemocné často příliš toxické. Další možností je aplikace azacitidinu, decitabinu, cytarabinu nebo clofarabinu. Jako vhodná léčebná alternativa se jeví právě léčba clofarabinem, která je považována za režim se střední intenzitou.

Komentář ke studii

MUDr. Jan Vydra

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky