Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematologie

Souhrn

Autologní transplantace kmenových buněk získaných z periferní krve (ASCT/ PBSC) je léčbou volby u pacientů s relabujícím lymfomem nebo mnohočetným myelomem (MM). Množství podaných CD34+ kmenových buněk koreluje s pravděpodobností úspěchu přihojení štěpu; u některých nemocných se nepodaří získat dostatek CD34+ buněk, a ASCT proto není možné provést.

K definici tzv. poor mobilizers (PM), tedy pacientů, u kterých je mobilizace kmenových buněk do perifení krve nedostatečná, se využívají různé parametry. Definice PM se tak značně liší, což komplikuje hodnocení výsledků mobilizace v klinických studiích a strategické rozhodování v praxi. Italská skupina pro transplantaci kmenových buněk (GITMO) sestavila pracovní skupinu (GITMO-WG) s cílem vytvoření jednotné definice PM; k tomu byla použita flexibilní rozhodovací metoda AHP (analytic hierarchy process), která byla již v minulosti v hematologii s úspěchem využita k definování kritérií pro refrakternost, rezistenci či léčebnou odpověď.

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky