Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Ve studii ENESTnd (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Newly Diagnosed Patients) bylo u pacientů léčených nilotinibem po 12 a po 24 měsících dosaženo vyšší četnosti a rychlejšího nástupu velké molekulární odpovědi (MMR – major molecular response; ≤ 0,1 % BCR-ABLIS), hlubší molekulární odpovědi (MR4, ≤ 0,01 %IS a MR4,5, ≤ 0,0032 %IS) a četnější kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR – complete cytogenetic response) ve srovnání s imatinibem. Byla také zaznamenána významně nižší četnost progrese do akutní fáze/blastické krize (AP/BC) a menší počet úmrtí souvisejících s CML.

Jak bylo prokázáno ve studii IRIS a dalších studiích s imatinibem, u většiny pacientů, u nichž dojde při léčbě imatinibem k progresi, se tak stane do tří let trvání léčby. S očekáváním jsou proto vyhlíženy výsledky studie ENESTnd po 36měsíčním sledování, které budou mít význam pro další ověření přínosů nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML.

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky