Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Přetížení železem je hlavní příčinou morbidity a mortality nemocných s β-thalassemia major závislých na transfuzích; nejčastějšími komplikacemi jsou přitom jaterní cirhóza a kardiální postižení. U dospívajících pacientů s tímto onemocněním vede přetížení železem také k retardaci růstu a sexuálního vývoje, což může být dále umocněno toxickými účinky intenzivní chelatační léčby (např. nepříznivý vliv deferoxaminu na kostní tkáň).

Deferasirox je perorálně podávaný chelatační přípravek, při jehož jednoleté aplikaci u nemocných s anemiemi a závislostí na transfuzích byl prokázán pokles koncentrace železa v játrech (LIC – liver iron concentration) a snížení koncentrace ferritinu v séru.

Vzhledem k tomu, že u pacientů s β-thalassemií je transfuzní terapie (a tím též chelatační léčba) nutná po celý život, je důležité zabývat se účinností a bezpečností chelatační léčby z dlouhodobého hlediska

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky