Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Navzdory pokrokům ve farmakoterapii myelodysplastického syndromu (MDS), jako je použití lenalidomidu nebo hypometylačních látek, zůstává pilířem léčby stále podpůrná terapie, včetně podávání transfuzí. Závislost na transfuzích však s sebou přináší riziko přetížení železem, které se projevuje především jako poškození jater, myokardu či endokrinních žláz, a je spojena i se zkrácením přežívání.

Zatímco přínos chelatační léčby u pacientů s thalassemií je nesporný, o jejím jednoznačném prospěchu u nemocných s MDS se stále diskutuje. Současné guidelines však chelatační terapii u pacientů s MDS s přetížením železem doporučují; v recentně provedené studii Roseho a spol. vedla tato léčba dokonce k dvojnásobnému prodloužení přežití (124 měsíců při aplikaci chelatační léčby vs. 53 měsíců u nemocných bez této terapie).

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky