Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Téma čísla, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obory: Hematologie, Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc. *
MUDr. Naďa Mallátová **
Autoři - působiště: * I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
** Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice
Klíčová slova: invazivní mykotická onemocnění, invazivní aspergilóza, empirická léčba, preemptivní léčba, vyšetření CT, minimální inhibiční koncentrace

Souhrn

Pro terapii invazivních mykotických onemocnění (IFD) nebyla během uplynulého roku zavedena žádná nová antimykotika. Dlouhodobé přežívání pacientů s invazivní aspergilózou zůstává stále nepříznivé, což je dáno především stavem základního onemocnění těžce imunosuprimovaných nemocných. Přes všechny diskuse je při suspektním IFD při febrilní neutropenii stále nejčastější empirické zahájení antimykotické léčby. V diagnostice invazivní plicní aspergilózy (IPA) oslabil význam vyšetření CT – v případě podezření na IPA by při negativním či netypickém nálezu na CT mělo mít prioritu stanovení aspergilového antigenu galaktomannanu. Byly rovněž revidovány hodnoty citlivosti mikromycet – byly přijaty změny interpretačních kritérií CLSI a EUCAST vedoucí k vytvoření druhově specifických BP pro Candida spp.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky