Význam antagonistů α2-receptorů v léčbě schizofrenie

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Snížená dopaminergní aktivita v prefrontálním kortexu může částečně vysvětlit přítomnost negativních symptomů u nemocných schizofrenií. V animálních modelech bylo prokázáno, že přidání antagonistů α2 k antagonistům D2 může lokálně podpořit eflux dopaminu a tím přispět k eliminaci těchto příznaků. Analýzou osmi studií s délkou trvání od 4 do 8 týdnů zahrnujících 18 až 41 pacientů se schizofrenií byl tento účinek potvrzen i u člověka. Pozorováno bylo zlepšení pozitivních i negativních symptomů a symptomů ostatních. Podávání antagonistů α2-receptorů tedy významně zesilovalo účinek antagonistů D2 na negativní symptomy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky