Minocyclin v léčbě negativních symptomů?

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Antibiotika

Souhrn

V časných stadiích schizofrenie bývá pozorováno mírné ubývání šedé hmoty, které je pravděpodobně korelátem rozvoje a perzistence negativních symptomů, jako je apatie, emoční oploštělost či sociální odtažení. Vzhledem k pouze omezeným schopnostem stávající farmakoterapie tyto projevy jakkoliv ovlivnit se výzkum nových léčiv zaměřuje hlavně tímto směrem. Objevily se tak zprávy, že příznivé účinky může mít např. i minocyclin, širokospektré tetracyklinové antibiotikum s bakteriostatickým mechanismem účinku. Ten byl podáván společně s běžnou antipsychotickou léčbou (n = 94) a s odstupem jednoho roku bylo v tomto parametru pozorováno výrazné zlepšení oproti placebu, tj. zlepšení o 9,2 vs. 4,7 bodu na škále PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) (95% CI: 1,55−5,51; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky