Bosutinib − další naděje v léčbě chronické myeloidní leukemie?

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Určení významu podávání inhibitorů tyrosinkináz 2. linie ve vztahu ke kvalitě života u nemocných s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi je klíčové v případě selhání léčby imatinibem pro rezistenci nebo špatnou snášenlivost. Mezi taková léčiva se po bok dasatinibu či nilotinibu nově řadí též bosutinib. Právě jeho účinek byl aktuálně hodnocen ve studii II. fáze u 200 pacientů rezistentních vůči imatinibu a 88 pacientů imatinib nesnášejících. V průběhu 96týdenní léčby bylo zjištěno statisticky významné nebo alespoň klinicky zásadní zlepšení podle hodnocení s použitím škál FACT-Leu (Functional Assessment of Cancer Therapy Leukemia), což do budoucna významně podporuje potenciální klinické využití bosutinibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky