Chemoterapie ABVD v porovnání s radioterapií u Hodgkinova lymfomu

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chemoterapie v kombinaci s radioterapií je považována za účinnou léčbu Hodgkinova lymfomu IA či IIA až u 90 % nemocných, ovšem bývá provázena častějším pozdním úmrtím. Otázka, zda podávání samotné chemoterapie může tuto skutečnost příznivě ovlivnit, byla předmětem ověřování v recentní randomizované studii, ve které byla nemocným (n = 405) podávána kombinace doxorubicinu, bleomycinu, vinblastinu a dacarbazinu (ABVD) samotná, nebo společně s radioterapií, při mediánu sledování 11,3 roku. Po 12 letech přežívalo 94 % osob léčených chemoterapií ABVD samotnou a 87 % nemocných, kterým byla aplikována tato chemoterapie v kombinaci s radioterapií − HR pro úmrtí při užití režimu ABVD samotného byl 0,50 (95% CI: 0,25−0,99; p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky