Epoetin-α u hematoonkologických onemocnění

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Anemie je očekávaným a současně velmi častým nežádoucím důsledkem aplikace intenzivních chemoterapeutických režimů indikovaných u pacientů s akutní leukemií. V rámci recentní studie byl zjišťován vztah mezi podáváním epoetinu- a a možným snížením počtu následně podaných transfuzí; sekundárně byl hodnocen i vztah ke kvalitě života. Nemocní, kteří se studie zúčastnili, měli diagnostikovánu lymfoblastickou leukemii, lymfoblastický lymfom či Burkittův lymfom. V průběhu prvních 6 cyklů plánované chemoterapie jim buď byl, nebo nebyl podáván epoetin (n = 109). Užívání epoetinu sice neovlivnilo výskyt kompletní remise po 3 letech ani nemělo jasný vztah ke kvalitě života, pozorován však byl významně nižší počet transfuzí erymasy (p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky