Příhody v oblasti centrálního nervového systému u difuzního velkobuněčného B-lymfomu při léčbě rituximabem

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Relaps či progrese v oblasti centrálního nervového systému (CNS) jsou známými závažnými komplikacemi průběhu léčby nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem. V retrospektivním šetření byla zjišťována pravděpodobnost těchto příhod při léčbě rituximabem (n = 1 221). Medián věku nemocných činil 64 let (15−91). Zaznamenáno bylo celkem 82 příhod (6,7 %), přičemž jejich kumulativní pětiletá pravděpodobnost činila 8,4 %. Nemocní s touto komplikací měli obecně horší prognózu, 2 roky od příhody přežívalo 27,1 % nemocných. Jako nezávislé rizikové faktory postižení CNS multivariační analýza identifikovala zasažení mléčné žlázy (RR: 10,5), nadledvin (RR: 4,6) a kostí (RR: 2,0).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky