Rituximab v léčbě primárního gastrického B-lymfomu

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Primární difuzní velkobuněčný B-lymfom žaludku (PG-DLBCL) je poměrně často se vyskytujícím podtypem extranodálního non-hodgkinského lymfomu. Optimální léčebná strategie ve stávající éře rituximabu byla nyní hodnocena v rámci retrospektivní multicentrické analýzy 95 nemocných, z nichž 58 mělo lokalizované onemocnění. Tříletého přežití bez progrese (PFS) bylo dosaženo u 91 % a celkového přežití rovněž u 91 % nemocných při celkem šesti cyklech podávání rituximabu plus CHOP (R-CHOP; CHOP = cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin a prednison); při užití R-CHOP ve 3 až 4 cyklech v kombinaci s radioterapií pak u 92 %, respektive 95 % nemocných. U 47 osob s pokročilým onemocněním bez ohledu na konkomitantně podanou radioterapii to bylo 43 % a 64 %. Multivariační analýzou byla jako nezávislý prediktor přežití označena vedle pokročilosti onemocnění rovněž zvýšená sérová hodnota laktátdehydrogenázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky