Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Revmatologie
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: inhibice Janusovy kinázy, aktivita nemoci, revmatoidní artritida, klinická studie, bezpečnostní profil

Souhrn

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní systémové onemocnění, které postihuje preferenčně synoviální klouby, způsobuje degradaci chrupavky a erozivní poškození přilehlé kosti. Onemocnění je zpravidla progresivní, a pokud není dostatečně potlačen zánětlivý proces, mohou se vyvíjet ireverzibilní kloubní deformity a funkční omezení. Přestože vědecký pokrok umožnil rozšíření spektra biologické léčby o léky zasahující do imunitního systému na několika úrovních, stále nedosahuje podstatný počet pacientů remise anebo je použití této léčby limitováno nežádoucími účinky. Cílem je tak vyvinout lék, který by byl účinnější a měl by lepší bezpečnostní profil. V současné době převažuje v rámci klinických studií zkoušení nových syntetických chorobu modifikujících léků – malých molekul, které cíleně zasahují do imunitního systému zablokováním účinku specifických proteinkináz na intracelulární úrovni. Janusovy kinázy představují soubor několika nitrobuněčných enzymů zprostředkovávajících přenos signálu po aktivaci receptorů imunitních buněk různými cytokiny. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o mechanismu účinku Janusových kináz, jejich uplatnění v průběhu zánětlivého procesu a probíhající klinické studie s inhibitorem Janusových kináz u pacientů s revmatoidní artritidou. V nejpokročilejší fázi klinického výzkumu je inhibitor Janusovy kinázy tofacitinib. Popsány jsou dávkové studie II. fáze a klinické studie III. fáze (program ORAL) u pacientů se středně aktivní a aktivní revmatoidní artritidou. Tofacitinib prokázal u pacientů s revmatoidní artritidou velmi dobrou účinnost a vykazoval přijatelný bezpečnostní profil. Tofacitinib je účinný jak po přidání do kombinace ke standardní chorobu modifikující léčbě, tak v monoterapii. Dlouhodobé extenze klinických studií zatím prokazují setrvalou účinnost a bezpečnost přípravku. Tofacitinib lze považovat za novou generaci léků revmatoidní artritidy a potenciálně i dalších imunitně zprostředkovaných onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky