Současný stav a novinky v léčbě psoriatické artritidy

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jiří Štolfa
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: psoriatická artritida, farmakoterapie, tradiční léčba, biologická léčba

Souhrn

Psoriatická artritida je mnohotvárné zánětlivé onemocnění, charakterizované zánětem periferních kloubů, entezí, axiálního skeletu, kůže i nehtů a daktylitidami. Tradiční léčba tzv. chorobu modifikujícími farmaky zahrnuje podávání sulfasalazinu, methotrexátu, leflunomidu a cyklosporinu A. Tyto léky jsou sice schopny výrazně potlačit synovialitidu, nikoliv však ostatní tkáňové manifestace, jako jsou entezitida, daktylitida nebo axiální postižení. Ovlivnění rentgenové progrese je nejisté, rovněž postižení kůže je ovlivnitelné jen zčásti, postižení nehtů pak nelze ovlivnit vůbec. Biologická léčba intervenuje humorální, resp. celulární komponenty imunitního systému, které se podílejí na imunopatogenezi onemocnění. Zahrnuje především léčbu anticytokinovou, zaměřenou na TNF-α (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab), IL-12/23 (briakinumab, ustekinumab), IL-17 (ixekizumab), léčbu zaměřenou na blokádu kostimulačních molekul (alefacept, abatacept) a nově na inhibici vybraných signálních molekul (k těmto lékům patří perorální inhibitor kinázy JAK3 tofacitinib nebo inhibitor kinázy SYK fostamatinib), případně na inhibici fosfodiesterázy-4 (apremilast). Poslední vývoj představuje snaha ovlivnit rozvoj kloubních destrukcí selektivní inhibicí osteoklastogeneze pomocí inhibice ligandu RANK (RANKL – receptor activator of nuclear factor-κB ligand) protilátkou proti RANKL denosumabem. Biologická farmaka jsou na rozdíl od tradičních schopna v různé míře příznivě ovlivnit i ostatní tkáňové manifestace „psoriatické nemoci" a zpomalit nebo i zastavit rentgenovou progresi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky