Bosentan v léčbě systémové sklerodermie

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. 1
MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
2 2. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: bosentan, systémová sklerodermie, endotelin, digitální ulcerace, plicní arteriální hypertenze

Souhrn

V patogenezi systémové sklerodermie má významnou úlohu endotelin. Jedná se o velmi silný vazokonstrikční činitel, jehož syntéza na úrovni genu je stimulována řadou faktorů, jako jsou chlad, hypoxie, angiotenzin II, růstové faktory a různé cytokiny. Receptory pro endotelin jsou dvojího typu, ETA a ETB, a mají rozdílné účinky, často opačné. Bosentan byl schválen k léčbě plicní arteriální hypertenze a ke snížení počtu nových digitálních ulcerací při systémové sklerodermii. Dvě randomizovaná placebem kontrolovaná multicentrická klinická hodnocení prokázala, že bosentan snižuje počet nových digitálních ulcerací, ale nevede k hojení již přítomných vředů. U nemocných s plicní arteriální hypertenzí léčba bosentanem nejen zvyšuje funkční zdatnost, ale zejména zlepšuje jejich prognózu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky