Terapie abataceptem po selhání chorobu modifikující léčby revmatoidní artritidy

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Liliana Šedová
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: abatacept, revmatoidní artritida, chorobu modifikující léčba

Souhrn

Abatacept je rekombinantní fúzovaný protein, který se váže kompetitivně a s vysokou afinitou na CD80/86. Tím zabraňuje vazbě na CD28 na T-lymfocytech, což přerušuje druhý signál potřebný k aktivaci těchto buněk. Jedná se proto o inhibici na úrovni kostimulace. Abatacept je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem u dospělých pacientů po selhání léčby chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARDs) včetně methotrexátu (MTX) a/nebo inhibitoru TNF-α. Druhou indikací je středně těžká až těžká aktivní polyartikulární juvenilní idiopatická artritida u pediatrických pacientů ve věku 6 let a starších s nedostatečnou odpovědí na jiné DMARDs včetně alespoň jednoho inhibitoru TNF-α. V USA je abatacept na základě výsledků studií AIM a ATTEST indikován po selhání DMARDs v první volbě. Jedná se o účinné biologikum s velmi příznivým bezpečnostním profilem. Přechod od jiného biologického léku k abataceptu nevyžaduje dlouhý interval. Je možné jej kombinovat nejen s methotrexátem, avšak kombinace s dalšími biologiky není vhodná. Nástup účinku abataceptu se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců, s průměrem kolem dvou měsíců. Jeho účinnost by se však měla hodnotit po prvních třech měsících terapie. Účinek abataceptu v průběhu léčby neklesá, ale naopak vzrůstá, především z hlediska ovlivnění strukturální progrese. V první „head-to-head" studii porovnávající léčbu methotrexátem + abataceptem s. c. vs. adalimumabem s. c. byla prokázana non-inferiorita abataceptu oproti adalimumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky