Febuxostat – nové možnosti v léčbě dny

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologická ambulance II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: dna, hyperurikemie, kyselina močová, terapie

Souhrn

Dnavá artritida je klinický revmatologický syndrom, který vzniká u jedinců s hyperurikemií a představuje zánětlivé postižení pohybového aparátu spojené s přítomností krystalů natriumurátu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik dny je hyperurikemie, patologické zvýšení koncentrace kyseliny močové v séru. Časnou manifestací dnavé artritidy je akutní dnavá artritida. Pokud dojde z důvodu depozice krystalů natriumurátu ve tkáních k destrukci struktur pohybového aparátu, označujeme tento stav jako chronickou tofózní dnavou artritidu. Nezbytnou podmínkou úspěšné léčby dny je udržení koncentrace kyseliny močové v séru pod 360 μmol/l (6 mg/dl) a zabránění tvorbě usazenin natriumurátu ve tkáních. Hyperurikemie je významným rizikovým faktorem nejen pro rozvoj chronické tofózní dny a poškození ledvin, ale zřejmě i pro vznik kardiovaskulárních onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky