Léčba postmenopauzální osteoporózy – přehled léčiv a strategie jejich použití

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
MUDr. Martina Skácelová
Autoři - působiště: III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc
Klíčová slova: osteoporóza, nefarmakologická léčba, vápník, vitamin D, farmakoterapie osteoporózy

Souhrn

Osteoporóza je jedním z nejčastějších onemocnění skeletu. Je charakterizována sníženou pevností kostí, jež nemocného predisponuje ke zvýšenému riziku zlomeniny. Morbidita a mortalita pacientů s osteoporotickými zlomeninami, jakož i vysoké náklady na jejich léčbu určují potřebu zavedení účinných postupů do terapie osteoporózy. V posledních desetiletích se v léčbě této nemoci objevila řada nových léků, které jsou schopny různým mechanismem účinku potlačit resorpci či posílit formaci kosti, a tak zasáhnout do kostního metabolismu. Základní oblasti nefarmakologické léčby osteoporózy představují strava, cvičení a změny životního stylu, zaměřené zejména na odstranění rizikových faktorů, jako jsou kouření či nadměrné užívání alkoholu, a na ovlivnění rizika pádu. U postmenopauzálních žen s osteoporózou by měla být zvážena farmakoterapie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat nemocným s anamnézou nedávné zlomeniny. Léky užívané při léčbě osteoporózy lze schematicky rozdělit do dvou skupin: na přípravky snižující resorpci kosti a přípravky zvyšující kostní novotvorbu. Novější alternativní rozdělení přípravků vyděluje čtyři skupiny léků – látky „odstraňující" příčinu (hormonální substituce, tibolon, selektivní modulátory estrogenových receptorů), přípravky chemicky blokující kostní metabolismus (bisfosfonáty), stimulátory či inhibitory buněčné aktivace (teriparatid, parathormon, stroncium ranelát, kalcitonin), přípravky zasahující do mezibuněčných regulací (denosumab). Článek rozebírá jednotlivé skupiny látek a strategii jejich použití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky