Inhibice RANKL při léčbě osteoporózy

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: denosumab, imunologie, nádory, osteoklastogeneze, remodelace kosti, systém RANK/RANKL,

Souhrn

Ligand pro receptor aktivující jaderný faktor κB (RANKL) a jeho receptor RANK se uplatňují v regulaci remodelace kostní hmoty, při vytváření lymfatických uzlin, při změnách prsní žlázy v těhotenství, při vzniku karcinomu prsu a kostních metastáz, a mohou mít význam při regulaci tělesné teploty. Klinické studie s denosumabem, plně lidskou monoklonální protilátkou proti RANKL, prokázaly, že podkožní podání léku ženám s postmenopauzální osteoporózou navodí rychlý a řadu měsíců přetrvávající útlum osteoklastické osteoresorpce, spojený se snížením rizika obratlových i neobratlových zlomenin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky