Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Základem farmakologické léčby revmatoidní artritidy (RA) je aplikace syntetických chorobu modifikujících léků (DMARDs), především methotrexátu. U nemocných s nedostatečnou odpovědí na syntetické DMARDs a u pacientů s těžkou, aktivní nebo progresivní RA jsou indikovány biologické DMARDs, přičemž v 1. linii jsou doporučeny inhibitory TNF-α či tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka vázající se na transmembránovou i solubilní formu receptoru pro IL-6.

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky