Výsledky léčby intravenózním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie DIVA

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Při léčbě osteoporózy, podobně jako při terapii jiných chronických onemocnění, je klíčové dodržování léčebného režimu (compliance). Při léčbě postmenopauzální osteoporózy perorálními bisfosfonáty aplikovanými denně či týdenně byla popsána nepříliš dobrá compliance, což vedlo k vývoji lékových forem s vhodnějšími, tj. delšími, intervaly mezi dávkami. Přesto, že užívání perorálních bisfosfonátů 1x měsíčně vedlo ke zvýšení perzistence, nemusí být vhodné pro všechny pacientky, například pro nemocné s gastrointestinální nesnášenlivostí. Proto byly zavedeny intravenózní lékové formy bisfosfonátů. Intravenózní ibandronát má vyšší biologickou dostupnost než perorální forma (100 % vs. 0,6 %) a lze jej podávat méně často při dosažení stejné nebo vyšší celkové roční kumulativní expozice v kosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky