Výsledky léčby perorálním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie MOBILE

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoporóza je chronické onemocnění spojené s úbytkem kostní hmoty a poškozením mikroarchitektury kosti, které vedou ke zvýšenému riziku zlomenin, s nimi spojené morbiditě, ke zhoršení kvality života (zejména obratlové fraktury vedou k invalidizující chronické bolesti) i zvýšené mortalitě (20 % nemocných s osteoporotickou zlomeninou kyčle umírá do jednoho roku). Cílem léčby osteoporózy je proto především snížení rizika fraktur, přičemž za léky první volby jsou považovány bisfosfonáty. Využívány jsou zejména aminobisfosfonáty, tj. ibandronát, alendronát, risedronát či kyselina zoledronová. Výsledky získané v klinických studiích svědčí pro trvalý přínos po dobu až 10 let při terapii alendronátem, až 7 let při použití risedronátu a až 6 let při podávání kyseliny zoledronové.2 O dlouhodobé účinnosti ibandronátu však do současné doby chyběly údaje (doposud získané důkazy jednoznačně doložily účinnost a bezpečnost ibandronátu po dobu až 3 let).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky