Nomegestrol acetát + estradiol: nová kombinovaná perorální antikoncepce

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Gynekologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: nomegestrol acetát, estradiol, kombinovaná perorální antikoncepce, Pearlův index

Souhrn

Kombinace nomegestrol acetátu s estradiolem (Zoely) je nová kombinovaná perorální antikoncepce, která má lepší bezpečnostní profil při zachované kontraceptivní účinnosti. Jako progestinová složka je použit nomegestrol acetát (NOMAC), který má silné antigonadotropní a mírné antiandrogenní účinky a zcela přitom postrádá estrogenní, androgenní, glukokortikoidní nebo mineralokortikoidní aktivitu. Účinnost a bezpečnost kombinace nomegestrol acetátu a estradiolu (NOMAC/E2) byla ověřována oproti kombinaci drospirenon/ethinylestradiol (DRSP/EE) ve dvou srovnávacích klinických studiích III. fáze s podobným designem v délce trvání jeden rok. Ve studii SAMBA byla prokázána přinejmenším srovnatelná antikoncepční účinnost (Pearlův index 0,31) s některými výhodami týkajícími se kontroly cyklu (kratší a slabší krvácení ze spádu).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky