Amlodipin a bisoprolol – nová fixní kombinace v léčbě hypertenze

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: amlodipin, bisoprolol, fixní kombinace, hypertenze

Souhrn

Novou možností v léčbě hypertenze v České republice je fixní kombinace β-blokátoru bisoprololu s dihydropyridinovým blokátorem kalciových kanálů amlodipinem. Bisoprolol, vedle svého vlastního antihypertenzního účinku, daného mj. snížením uvolňování reninu, zabraňuje reflexní tachykardii, vzniklé jakožto důsledek periferní vazorelaxace. Na straně druhé amlodipin omezuje vazokonstrikci vyvolanou blokádou vazodilatačně působících β2-adrenergních receptorů. Kombinace amlodipin (5 mg) + bisoprolol (5 mg) se podává1x denně, převážně je dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky